hotel dwie gwiazdki wroclaw

hotel dwie gwiazdki wroclaw

Koszt-powstrzymywanie mogą mieć negatywny wpływ na dostęp pacjentów do usług i wynikających skutków zdrowotnych, choć nie jest to uogólnić całej planszy. Przynajmniej jedno badanie wykazało, że efekty zdrowotne nie wpłynęły dla pacjentów leczonych w szpitalach dotkniętych ostatnich cięć rekompensaty (Volpp et al, 2005). Intuicją wyniki badań, jak to make realizacji jeszcze bardziej skomplikowane i kłopotliwe. Przepisy muszą być sporządzone w oparciu o naprawdę wymierne efekty dla odbiorców, dostawców oraz celów kosztów zamknięcia.

przyszły kierunek

hotel dwie gwiazdki wroclaw

Medicare zmniejszenie zwrotu jest poważnym problemem polityki wpływające na duże pokłady interesów. W ramach rządu uważa się, że potrzeba więcej czasu do generowania zrównoważonych strategii. Równoważenie celów długoterminowych z bezpośrednich skutków cięć jest sprawą delikatną. Politycy będą musieli podejmować trudne decyzje i obliczone na temat wysiłków zmierzających do zmniejszenia wydatków na opiekę zdrowotną. Niektórzy uważają, że większy nacisk na opiece profilaktycznej ma potencjał, aby złagodzić tendencje wydatków. Znaczna część wydatków bieżących w Medicare i innych programów pochodzi z długotrwałego zachowania chorób przewlekłych. Tendencja ta stanowi dla dużej części niekontrolowanego wzrostu. Cięcia Medicare zwrotu są tylko stop-loss strategii w równaniu przegranej zamiast solidnych rozwiązań długoterminowych. Większy nacisk na opiece profilaktycznej ma potencjał, aby przedłużyć żywotność systemów opieki zdrowotnej amerykańskich.

– autor artykułu