hotel dwie gwiazdki warszawa

hotel dwie gwiazdki warszawa Niedawny (14 lutego 2008) zmiana została zaproponowana w Izbie Reprezentantów w celu dostosowania współczynników przeliczeniowych w części B TYTUŁ XVIII ustawy Social Security, Medicare zwiększenie płatności za usługi lekarzy do 31 grudnia 2009. Korekty te są tymczasowe poprawki w wyzwaniu stworzenia długoterminowych rozwiązań: „Celem tej koszulki trec ustawy jest umożliwienie odpowiedniego czasu na Kongresie w celu określenia odpowiedniego rozwiązania długoterminowego masaż stóp lekarz refundacyjnych (HR 5445 IH, 2008).” poprawki legislacyjne są pod wpływem różnych grup, które są potencjalnie dotkniętych tymi cięciami. Język w tych rozdzielczościach zdaje się na to wskazywać. Uchwała w dniu 11 grudnia 2007 roku w Domu wyraża uczucia „… że system Medicare płatności lekarza należy niezwłocznie zreformowany w sposób długoterminowy w celu ustabilizowania Medicare płatności dla lekarzy, zwrócić kapitał programu oraz zapewnienia Medicare, że pacjenci mają dostęp do lekarza swojego wyboru (HR 863 H, 2007). ” Kongres jest stale strojenia przepisów prawa z zakresu refundacji do spowolnić niekontrolowany wzrost, podczas gdy uspokojenia potężne okręgi i grup interesu.

hotel dwie gwiazdki warszawa

Władzy wykonawczej odgrywa również ważną rolkę w celu określenia alternatywnych Medicare cięć. Administracja Busha zaproponowała niedawno środek do kontrolowania gwałtowny wzrost w programie. W dniu 18 lutego 2008 roku, „administracja Busha … przedłożony środek do Kongresu, aby zmniejszyć wydatki Medicare poprzez zwiększenie składki na receptę lek dla beneficjentów planu wyższych dochodach oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnej zdrowia, takich jak elektronicznych rejestrów medycznych, wśród inne przepisy (Carey, 2008, str.1). ” Ruch ten został wywołany przez warunek prawa Medicare 2003. Gdy ostrzeżenie finansowa jest wydawana przez Medicare powierników administracja jest uprawniony do składania przepisów zmniejszenie wydatków programu lub zwiększenie przychodów. „Ostrzeżenie jest wydawane, gdy powiernicy przez dwa kolejne lata przewidują, że przychody federalny fundusz ogólnego muszą zostać użyte do zapłaty 45% lub więcej całkowitych kosztów Medicare w ciągu siedmiu lat (Carey, 2008, str.1).” Pieniądze potrzebne na opłacenie Medicare przekraczają przydzielone środki oraz ingerencję programu na innych źródeł funduszy jest ściśle monitorowany.

https://grugo.eu/ozonatory-powietrza-sklep
– autor artykułu