hotel trzy gwiazdki warszawa

hotel trzy gwiazdki warszawa

Znaczący urazy istnieje już od problemów związanych z modelami obecne zwrotów oraz dodatkowych cięć może zranić płatników w krótkiej perspektywie. W długofalowych podatników skorzysta z moderowanym wydatków i bardziej stabilnych stóp wzrostu.

Medicare odbiorcami są kolejną grupą prime dotknięte cięciami. Głównym problemem związanym z cięciami refundacji jest zmniejszenie świadczeń i programów do tych odbiorców. Postęp technologiczny zapewnił pacjentów z szerokiej gamy usług, procedur i środków farmaceutycznych. Świadczeń i programów cięcia mogą przełożyć się na zmniejszenie tych cech, które stały się zależne od. Cięcia zwrot może również przyczynić się do barier w dostępie do opieki. Niższe zwroty z Medicare mogą prowadzić dostawcom być mniej skłonni do przyjęcia nowych pacjentów Medicare. Badania zostały przeprowadzone na barierach związanych z ogólnej i specjalistycznej opieki związanej z typem płatnika. W badaniu przeprowadzonym na ustawienie dla pacjentów dermatologicznych powołania „… pewne ograniczenia dostępu w gorących miejscach, gdzie płatności Medicare są niskie w stosunku do ubezpieczycieli komercyjnych sugerują, że pacjenci w tych obszarach może być najbardziej wrażliwe na dalsze redukcje płatności (Resneck, Pletcher, Lozano, 2004, str.85). „Sprawa może być wykonana, że ??dodatkowe cięcia zwrot może dalej rozwijać te” gorące punkty „dla odbiorców Medicare. Dodatkowe bariery mogą pojawić się jako oczekiwanych obniżek związanych z SGR doszła do skutku. W badania geotechniczne śląsk skrócie -term seniorzy stracą z cięć zwrotu, ale może skorzystać na dłuższą metę z bardziej zrównoważonego systemu dostaw, które mogą powstać w wyniku reformy Medicare.

Lekarze i szpitale mogą stracić w krótkim okresie. Wspólnota opieki zdrowotnej jest sprzeczna z modeli obecne zwrotów oraz uważa, że ??dalsze obniżki znacząco obniżają dochody.

– autor artykułu